Świadczenia wychowawcze (500+) – zmiany od 01-01-2022 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+|) do 31-12-2021 r. i będzie wypłacał świadczenia do końca okresu na jaki zostały przyznane tj. do 31-05-2022 r.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na okres do 31 maja 2022 r.  rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) od 1 stycznia 2022 roku będzie można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany przez osobę uprawnioną.