26 lipca 2018

Nowa struktura organizacyjna MOPS

26.07.2019 r. Zmiana harmonogramu udzielanego wsparcia w miesiącu lipiec-sierpień 2019 r.

zmiana dotyczy zad.nr.10 wsparcie coacha dla Kierownika MOPS w Radymnie

Zadanie 9. Poradnictwo psychologiczne dla pracowników MOPS Radymno. Natalia Tomala
LIPIEC 2019 r. SIERPIEŃ 2019 r.
22.07.2019 w godzinach 8.30-14.30 09.08.2019 w godzinach 8.30-14.30
29.07.2019 w godzinach 8.30-14.30 12.08.2019 w godzinach 8.30-14.30
19.08.2019 w godzinach 8.30-14.30
26.08.2019 w godzinach 8.30-14.30
Zadanie Prowadzący
Zadanie 10.Wsparcie coacha dla Kierownika MOPS Radymno. Jerzy Jagustyn
LIPIEC 2019 r. SIERPIEŃ 2019 r.
15.07.2019 w godzinach 16.00-19.00 13.08.2019 w godzinach 16.00-19.00
26.07.2019 w godzinach 16.00-19.00
Zadanie Prowadzący
Zadanie 11. Superwizja pracy socjalnej. Indywidualne wsparcie pracowników socjalnych. Usługa indywidualna. Marcelina Sobiborowicz
LIPIEC 2019 r. SIERPIEŃ 2019 r.
03.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
08.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
10.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
16.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
17.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
Zadanie Prowadzący
Zadanie 12. Superwizja pracy socjalnej. Wsparcie grupowe. Marcelina Sobiborowicz
LIPIEC 2019 r. SIERPIEŃ 2019 r.
29.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
30.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
Harmonogram udzielanego wsparcia w miesiącu lipiec-sierpień 2019 r.
Zadanie 9. Poradnictwo psychologiczne dla pracowników MOPS Radymno. Natalia Tomala
LIPIEC 2019 r. SIERPIEŃ 2019 r.
22.07.2019 w godzinach 8.30-14.30 09.08.2019 w godzinach 8.30-14.30
29.07.2019 w godzinach 8.30-14.30 12.08.2019 w godzinach 8.30-14.30
19.08.2019 w godzinach 8.30-14.30
26.08.2019 w godzinach 8.30-14.30
Zadanie Prowadzący
Zadanie 10.Wsparcie coacha dla Kierownika MOPS Radymno. Jerzy Jagustyn
LIPIEC 2019 r. SIERPIEŃ 2019 r.
08.07.2019 w godzinach 16.00-19.00 12.08.2019 w godzinach 16.00-19.00
15.07.2019 w godzinach 16.00-19.00 13.08.2019 w godzinach 16.00-19.00
17.07.2019 w godzinach 16.00-19.00 19.08.2019 w godzinach 16.00-19.00
20.07.2019 w godzinach 9.00-12.00 21.08.2019 w godzinach 16.00-19.00
22.07.2019 w godzinach 16.00-19.00 24.08.2019 w godzinach 9.00-12.00
24.07.2019 w godzinach 16.00-19.00 26.08.2019 w godzinach 16.00-19.00
25.07.2019 w godzinach 16.00-19.00 28.08.2019 w godzinach 16.00-19.00
26.07.2019 w godzinach 16.00-19.00 31.08.2019 w godzinach 9.00-12.00
29.07.2019 w godzinach 16.00-19.00
Zadanie Prowadzący
Zadanie 11. Superwizja pracy socjalnej. Indywidualne wsparcie pracowników socjalnych. Usługa indywidualna. Marcelina Sobiborowicz
LIPIEC 2019 r. SIERPIEŃ 2019 r.
03.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
08.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
10.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
16.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
17.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
Zadanie Prowadzący
Zadanie 12. Superwizja pracy socjalnej. Wsparcie grupowe. Marcelina Sobiborowicz
LIPIEC 2019 r. SIERPIEŃ 2019 r.
29.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
30.07.2019 w godzinach 8.00-15.00
1 czerwiec 2018 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje w terminie od 01 czerwca 2018 r. do 30 listopada 2019 r. projekt pn. :
„Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Radymno poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych MOPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w MOPS w okresie 01.06.2018 r. – 30.11.2019 r. służące poprawie jakości obsługi klientów MOPS Radymno.
Wartość projektu: 402 774,42  zł
Dofinansowanie z UE: 339 458,28 zł

Mapa dotacji UE

 lipiec 2018 r.
W ramach projektu pn. „Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie ” w terminie od czerwca 2018 r. do września 2018 r. prowadzone są prace remontowe w celu adaptacji nowej siedziby ośrodka MOPS w Radymnie, mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta Radymno na parterze.
Stan pomieszczeń przed remontem: