31 lipca 2018

Zaproszenia do składania ofert

21.07.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert dot. ,,Diagnoza – psycholog”.in.z otwarcia ofert

 

14.07.2021r.

Poprawia się omyłkę pisarską w opisie przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe – diagnoza- psycholog

12.07.2021r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Psycholog – 1/3 etatu.

Psycholog

Klauzula informacyjna RODO do projektu

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie

12.07.2021r.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadania w ramach projektu ,, Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno” na lata 2021 – 2023 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza do złożenia oferty na :

,,Diagnoza – psycholog”.

Zapytanie ofertowe – diagnoza- psycholog

zał. 3 do zap.ofert.

umowa

21.06.2021r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO POMOCNICZE Opiekunka Środowiskowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie.

Informacja o wynikach naboru

Radymno, 20.05.2021r.

W związku z realizacją projektu pn. ,,Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno” Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ogłasza nabór na stanowisko pracy: ,,Opiekunka środowiskowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie”.

Pełny wymiar czasu pracy.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 28 maja 2021r. o godz. 12:00.

Pełna treść informacji o naborze:Nabór na stanowisko Opiekunka środowiskowa

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Radymno, 30.07.2019r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza do składania ofert w postępowaniu – usługi społeczne w ramach realizacji projektu ,,Teleopieka w Mieście Radymno”.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgniarka

formularz oferty zał. nr 1

oświadczenie zał. nr 2

wzór umowy zał. nr 3

 

Radymno, 26.08.2019r.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego zamówienia

Zapytanie ofertowe – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – psycholog

formularz oferty zał. nr 1

oświadczenie zał. nr 2

wzór umowy zał. nr 3

 

Radymno, 26.08.2019r.

Protokół  z przeprowadzonego zapytania ofertowego zamówienia

Zapytanie ofertowe – Specjalistyczne konsultacje z Psychologiem – diagnoza

formularz oferty zał.nr 1

oświadczenie zał. nr 2

wzór umowy zał. nr 3

 

Radymno,26.08.2019r.

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego zamówienia

Zapytanie ofertowe – Usługa usprawnienia fizycznego – rehabilitacja w miejscu zamieszkania

formularz oferty zał. nr 1

oświadczenie zał. nr 2

wzór umowy zał. nr 3

 

Radymno, 26.08.2019r.

Protokół – z przeprowadzonego zapytania ofertowego zamówienia

Zapytanie ofertowe – Specjalistyczne konsultacje z Terapeutą dla osób starszych i niesamodzielnych

formularz oferty zał. nr 1

oświadczenie zał. nr 2

wzór umowy zał. nr 3

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że dnia 12.07.2019 r. w wyniku oceny ofert złożonych postępowaniu – usługa w zakresie „Wyposażenie Klubu Senior +”

wybrana została oferta firmy F.H.U „MIXPOL II”. 37-500 Jarosław, ul.Lotników 8a

protokół z otwarcia ofert

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie w dniu 08.07.2019 r.  dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia, zmian dokonano w pkt.2 zapytania ofertowego MOPS.38.1.2019 S+ , szczegóły w załączonym pliku

uszczeg.opisu zamówienia

 

Radymno, 04.07.2019 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza do składania ofert w postępowaniu – usługa w zakresie „Wyposażenie Klubu Senior +”

dokumenty do pobrania:

zapytanie ofertowe

formularz oferty zał. nr 1

oświadczenie zał.nr 2

wzór umowy zał.nr 3

 

 

 

 

Kierownik Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że dnia 09.08.2018 r. w wyniku oceny ofert złożonych na dostawę i montaż okien dachowych do połaci płaskich wraz z dokonaniem obróbek z papy termozgrzewalnej (na zewnątrz) oraz wewnętrznych ze szpachli, w ramach projektu „Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie, została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Budowlanego
” Energo -Bud” Bogdan Świder 37-555 Sośnica

protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Radymno, 07.02.2019 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza do składania ofert w postępowaniu – usługa w zakresie Diagnozy potrzeb beneficjentów projektu   „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

dokumenty do pobrania:

dokumenty – oferta

załączniki do pobrania – oferta