Akcja charytatywna „Pola Nadziei” – Wiosna 2023

Nasze Panie z Klubu Senior+ włączyły się do akcji charytatywnej „Pola Nadziei” – Wiosna 2023 wykonując własnoręcznie piękne żonkile z krepiny, które są symbolem akcji.

Dlaczego żonkile ? To symbol nadziei, która jest nieodłącznym elementem pracy hospicyjnej. Akcja „Pola Nadziei” ma na celu propagowanie idei opieki hospicyjnej oraz wsparcie naszej działalności.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest uczestnikiem ogólnopolskiej inicjatywy „Pola Nadziei”. Inicjatywa ta ma na celu szerzenie idei opieki hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla organizacji, które tą opiekę zapewniają.

W dniach 21-23 kwietnia Wolontariusze będą kwestować przy sklepach oraz Parafiach Miasta Radymna.