Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno – projekt realizowany od 01.04.2021 do 30.09.2023r.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie. Możliwe jest przesłanie zgłoszenia drogą e-mail na adres mopsradymno@wp.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numer 16 6281273 do dnia 30.06.2021r.

http://mops.radymno.pl/kompleksowe-uslugi-opiekuncze-w-miescie-radymno/