Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie przedstawia Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

protokól