„Radymno czyta Zachariasiewicza”

Radymno czyta Zachariasiewicza? to wydarzenie, które odbyło się 07 września przy pomniku pisarza z okazji 200-lecia urodzin Jana Zachariasiewicza.
Spotkanie było okazja do wysłuchania fragmentów utworów urodzonego w Radymnie pisarza oraz przybliżenie mało znanej twórczości Jana Zachariasiewicza ✍️
W akcji udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Radymnie im. Bohaterów Września 1939 r., Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie oraz przedstawiciele samorządu z Burmistrzem Miasta Radymna Mieczysławem Piziurnym i Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Packiem na czele, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, prezesi stowarzyszeń, Pani Barbara Stawarz radna powiatu jarosławskiego oraz Anna Huk Członkini Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Zaproszenie do tego wspaniałego wydarzenia otrzymali również członkowie Klubu Senior+. Fragment powieści „Dwaj lutniści: obrazki z naszej przeszłości” brawurowo przeczytała nasza seniorka Pani Kazimiera Ambramowska, która swoją interpretacją zachwyciła wszystkich zgromadzonych na to wydarzenie gości.

Wydarzenie zorganizowane przez Miasto Radymno, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.