VI Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy

Uprzejmie informujemy, że MOPS w Radymnie wraz z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu przystępują do  Kampanii Przeciw Przemocy, pn.: „19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży”  w dniach od 1  do 19 listopada 2023 r. oraz do kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”  w dniach od 25   listopada do
10 grudnia 2021 r.

W ramach tych kampanii odbędą się w siedzibie MOPS w Radymnie,  dyżury kuratorów zawodowych: w dniach 7  i 14.11 br. oraz w dniach 28.11 i 5.12 br. w godzinach od 9-11 „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży” – to coroczna kampania prowadzona we wszystkich krajach świata. Głównym organizatorem tych działań jest Women’s World Summit Fundation – genewska organizacja, zajmująca się prawami dzieci i kobiet. Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju.

„16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” – to społeczna inicjatywa, która została stworzona przez mężczyzn i jest głównie adresowana przez nich. Zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Rokrocznie na całym świecie w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, kampania ta jest organizowana przez wiele środowisk, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i rodziny.